Luận văn Logic-Triết học

Luận văn Logic-Triết học

Author: Ludwig Wittgenstein

Format: Paperback

Pages: 283 pages

Language: Vietnamese

Published: March 2018

Luận văn Logic-Triết học là tác phẩm triết học duy nhất mà Ludwig Wittgenstein công bố trong suốt cuộc đời ông. Đây có lẽ đồng thời là công trình triết học quan trọng nhất được viết ra trong thế kỷ 20. Được viết bằng những đoạn văn ngắn, trau chuốt nhưng vô cùng thông tuệ, cuốn sách đã tóm gọn tư tưởng của cả một thế hệ các triết gia. Với Wittdenstein, Logic là thứ mà chúng ta sử dụng để khuất phục một thực tại vừa khó mô tả, vừa khó nắm bắt. Ông đã tóm tắt cuốn sách của mình trong một câu nói nổi tiếng: "Điều có thể nói được thì có thể nói một cách rõ ràng; và ta phải im lặng về những gì không thể nói được".